"Usluga je važnija od profita. Profit nije cilj, on je samo rezultat usluge."
(Henry Ford)
popravka turbo kompresora
Pozovite odmah: +381 (0)63 547922

Uputstvo za ugradnju TK

U slučaju ugradnje novog ili remontovanog turbo kompresora nikada nije dovoljno uraditi samo montažu!

Da ne bi dolazilo do ponovnog kvara na turbo kompresoru neophodno je uraditi sledeće:

Prilikom svake ugradnje obavezno ispoštovati!

 • Proveriti u kakvom je stanju motor, pronaći uzrok zbog čega je došlo do kvara na prethodnom turbo kompresoru, otkloniti sve nepravilnosti i tek kada je sve ispravno onda montirati remontovan turbo kompresor.
 • Prilikom postavljanja turbo kompresora moraju biti korišćeni dihtunzi odgovarajuće veličine, što znači da nikako ne smeju prekrivati uljne otvore. Kod priključivanja cevi za dovod i odvod ulja zabranjeno je koristiti tečnu masu za dihtovanje.
 • Pre montaže turbo kompresora, ulijte ulje u otvor za podmazivanje centralnog kućišta i lagano zavrtite rotor turbo kompresora.
 • Kod prvog paljenja, motor zavrtite 10 – 15 sekundi samo pomoću anlasera.Nakon paljenja, bez dodavanja gasa, ostavite motor da radi u leru 3 – 4 minuta. Strogo je zabranjeno pritiskati pedalu za gas sa namerom, da motor što pre usisa ulje.
 • Nakon prvog paljenja potrebno je uraditi kontrolu, da li je punjenje u granicama proizvođačkih normi.

Pre ugradnje turbo kompresora obavezno preduzeti sledeće zahvate:

 • Cev za dovod i odvod ulja, pre montaže potrebno je dobro oprati iznutra, ili po potrebi zameniti. Zameniti dihtunge na ulazu, a isto tako i na izlazu ulja na centralnom kućištu turbo kompresora. Treba voditi računa da dihtunzi ne smeju prekrivati uljne otvore.
 • Izmeriti pritisak ulja na ulaznom spoju centralnog kućišta turbo kompresora. Ovo je važno zbog činjenice da dovoljan pritisak ulja u motoru ne znači automatski da taj pritisak prisutan i u kućištu turbo kompresora.Za to su odgovorni razna začepljenja u dovodu ulja do turbo kompresora.
 • Proveriti ispravnost filtera uljnih para ili separatora ulja, da li je količina – pritisak karter gasova (iberlauf) u normalnim granicama. Veći pritisak od dozvoljenog u bloku ili u karteru motora je za turbo kompresor neprihvatljiv. Treba znati da i potpuno nov turbo kompresor može da propušta ulje ako je unutrašnji pritisak u motoru prevelik!
  Još je je veći problem, da taj nedozvoljeni pritisak može da uništi turbo kompresor u veoma kratkom roku.
 • Proveriti EGR ventil, po potrebi očistiti ili zameniti.
 • Očistiti unutrašnjost kućište filtera vazduha, pažljivo pregledati da nije puknut.
  Odstraniti eventualne ostatke iz cevi koja povezuje kućište filtera vazduha sa turbo kompresorom.
 • Skidanje i čišćenje kartera i hladnjaka vazduha (interkuler), kontrola uljne pumpe, po potrebi njena zamena, čišćenje ili po potrebi zamena korpica filtera na uljnoj pumpi.
 • Kontrola ili po potrebi popravka kompletnog sistema, koji upravlja ventilom za regulaciju visine punjenja.
 • Zamena ulja, filtera ulja i filtera vazduha, bez obzira na pređenu kilometražu posle urađenog zadnjeg servisa.

PAŽNJA

Neki tipovi vozila pre ugradnje turbo kompresora zahtevaju dodatne popravke i zamenu specifičnih delova.Preporučljivo je proveriti da li je proizvođač datog vozila izdao specifično uputstvo vezano za zamenu turbo kompresora.

Garancija na turbokompresore koje remontuje servis turbo kompresora TurboTech je 12 meseci.

Ne možemo da uvažimo garanciju u slučaju:

 • zaribanja osovine turbo kompresora zbog nečistoća u ulju ili izostanka podmazivanja.
 • mehaničkog oštećenja lopatica turbo kompresora.
 • pregevanje turbo kompresora.
 • kvara usled prevelikog broja obrtaja turbo kompresora (ugrađen čip, zavrtanje poluge rasteretnog ventila ili samozapaljenja ulja).

Vesti

Akcija

Partneri


Metalmania d.o.o.


Botos Ada


Keradenko Senta