"Usluga je važnija od profita. Profit nije cilj, on je samo rezultat usluge."
(Henry Ford)
popravka turbo kompresora
Pozovite odmah: +381 (0)63 547922

WastegateZbog širokog raspona broja obrtaja jednog motora turbo kompresori ne mogu da obezbede konstantan pritisak punjenja i zbog toga im je neophodna regulacija.

Prva generacija turbo kompresora kod kojih je u određenoj meri moguće regulisati obrtaj rotora, a paralelno s tim i količinu isporučenog vazduha, pravljen je sa takozvanim waste gate ventilom.


Pritisni ventil

Jednostavniji način kontrolisanja waste gate uređaja kad je on direktno povezan sa izduvnom stranom kompresora i kada pritisak dostigne maksimalnu dozvoljenu vrednost, pomoću membrane i opruge poluga otvara ventil na kućištu turbine i tako određeni deo izduvnih gasova direktno odlazi u izduvni sistem.


Vakumski ventil

Ovim ventilom upravlja centralna jedinica vozila pomoću vakum pumpe i elektro magnetnih uređaja. Preko poluge, u zavisnosti od toga da li je rotoru kao pogon potrebna veća ili manja količina izduvnih gasova, zatvara ili otvara otvor na kućištu turbinskog dela. Ovo je komplikovanije rešenje i ako nešto od uređaja u tom lancu ne radi kako treba doći će do nepravilnog rada turbine a i samog motora.

Vesti

Akcija

Partneri


Metalmania d.o.o.


Botos Ada


Keradenko Senta